برخی از میوه‌های خشک حاوی پروبیوتیک‌ها یا باکتری‌های خوب هستند. این باکتری‌ها می‌توانند فرایند هضم کودک‌تان را در حد مطلوب نگه دارند.

مشاهده و خرید
پیشنهادهای هفته

قیمتهای شگفت انگیز با کیفیت بالا

محصولات ویژه

محصولات ویژه الارا را مشاهده کنید

بسته های ویژه

بسته کادویی